Trám răng Composite

Là chất trám được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nó có ưu điểm là có tính thẫm mỹ rất cao, có thể tái tạo các phần răng bị mất rất giống với răng thật, có độ bóng bề mặt cao để tái tạo các răng cửa đạt yêu cầu thẫm mỹ rất cao.

Răng sau khi trám

Răng cửa bị mẻ cạnh trước khi trám

Trước và sau khi trám

Răng trước và sau khi trám