Trên 50% học sinh bị sâu răng

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị tăng cường công tác nha học đường. Theo đánh giá của Bộ, công tác này còn nhiều khó khăn (thiếu cán bộ, thiếu kinh phí…), nên tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh về răng miệng còn ở mức cao: trên 50% bị sâu răng và hơn 90% viêm lợi, viêm quanh răng.

Đến nay, trên toàn quốc đã có gần 2.300 điểm nha học đường cố định, được bố trí cán bộ và trang bị phương tiện, đảm bảo chăm sóc sức khoẻ răng miệng thường xuyên cho trên 5 triệu học sinh tại trường học, bằng 25% số lượng học sinh cả nước.

Mục tiêu từ nay đến năm 2010 là 50-80% trẻ em được chăm sóc răng miệng thường xuyên tại trường, phường, xã. Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Y tế đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí cho chương trình này; giao cho Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội và TP HCM giúp đỡ, đào tạo về mặt chuyên môn, kỹ thuật và đào tạo cán bộ cho các địa phương.