Tuổi tác có giới hạn việc Cấy ghép răng không?

tuoi tac khong gioi han implant

Tuổi tác không giới hạn  implant

Tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng trong Cấy ghép răng. Bất cứ ai mất răng đều có thể cấy ghép răng được, miễn là xương hàm có đủ kích thước và chất lượng để trụ Implant có thể kết hợp vững chắc. Tuổi cao nếu còn khỏe mạnh thì vẫn có thể cấy ghép răng. Tuổi đang lớn là giai đoạn phát triển, bình ổn của xương hàm mặt nên có thể không cấy ghép răng ở giai đoạn này.