Mão răng là gì? Cầu răng là gì?

Răng giả cố định là các loại răng giả (mão – cầu răng sứ , mão – cầu răng kim loại…) được gắn cố định vào hàm, miệng người mang. Nếu được thực hiện khéo, người đối diện có thể sẽ không nhận ra đó là răng giả (nếu đó [...] Read more »